Miljödiplomering - krav och genomförande

Miljödiplomera ditt företag idag med kvalitativ utbildning och kund i fokus

Miljödiplomering av företaget innebär att ett miljöledningssystem införs i verksamheten. Systemet granskas av en oberoende part i en miljörevision.

 

För att få ett miljödiplom finns krav uppställda.

 

SamCert hjälper er genom hela processen från handledning till utbildning och godkänd diplomering.

 

En gång per år ska företagets miljödiplom godkännas på nytt. Miljörevisorn granskar arbetet i en så kallad omdiplomering och rekommenderar att miljödiplomet förnyas.

 

Miljödiplomet är ett kvitto på att ditt företag bedriver ett seriöst miljöarbete som leder till ständiga förbättringar för miljön.

 

SamCert AB har godkända revisorer och utfärdar Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

 

Skriv ut