Eventet Roslagsmarschen miljödiplomerat

Skriven den .

Roslagsmarschen 2019, ett vandringsevent i Roslagen, genomfördes i mitten av september. Eventet miljödiplomerades av SamCert AB.

 IMG 1900 kopia

Miljödiplomering av event innebär att arrangörerna miljöanpassar eventets olika delar. Det gäller till exempel källsortering, inköp av matvaror och give aways, planering av transporter och energianvändning. Det kan även innefatta klimatkompenserande åtgärder och andra hållbarhetsinitiativ.

Huvudarrangör för eventet var Visit Roslagen i samarbete med föreningen Nya Roslagsmarschen. Arrangörerna engagerade dessutom flera frivilliga lokala aktörer.

Efter eventet sammanställer arrangören olika miljöparametrar såsom andelen serverade ekologiska och vegetariska matvaror, resultat av avfallshanteringen samt utsläpp till luft från genomförda transporter med mera. Det är en förutsättning för att kunna utveckla miljöarbetet kommande år och erhålla ett förnyat godkänt miljödiplom.

 

Skriv ut